Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Hung Dữ
Màu sắc
Đen, Trắng
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 10 cm
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Indonesia,Viet Nam,..
Họ (Family) Pomacentridae
Kích thước bể tối thiểu 114 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Rô Đá – Three / Four Stripe Damselfish

Liên hệ