Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc Nâu, Vàng
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 23 cm
Khu vực phân bố (Origin) Châu Phi, Fiji, Indonesia, New Caledonia, Sumatra
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 265 lít nước (70 gallon)

Chính sách khách hàng

Nẻ Nâu Đuôi Vàng – Two Spot Bristletooth Tang

Liên hệ