Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Xanh , Xám
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 30 – 31 cm
Khu vực phân bố (Origin) Indonesia, Maldives, Philippines, Sri Lanka, Tonga
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 1360 lít nước (360 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Unicon Tang – Bluespine Unicorn Tang

Liên hệ