Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Hiền Lành
Màu sắc
Cam, Đen, Trắng, Đỏ
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 18 cm
Khu vực phân bố (Origin) Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Great Barrier ( Úc ), Biển Đỏ…
Họ (Family) Pomacentridae
Kích thước bể tối thiểu 75 lít nước (20 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Hề – Clownfish / Anemonefish

Liên hệ