Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Hung Dữ
Màu sắc
Đen, Trắng
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 14 – 15 cm
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Indonesia, New Caledonia, Philippines
Họ (Family) Pomacentridae
Kích thước bể tối thiểu 114 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Domino – Domino Damselfish

Liên hệ