Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với đồng loại các loài Mó Dữ khác )
Màu sắc
Xanh, Xanh Lá , Cam
Chế độ ăn Ăn Thịt
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 7 – 8 cm
Khu vực phân bố (Origin)  Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Biển Đỏ , Đông Nam Á,..
Họ (Family) Labridae
Kích thước bể tối thiểu 210 lít nước (55 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Mó Sixline – Six Line Wrasse

Liên hệ