Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Đen, xanh, cam, đỏ, vàng
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 25 – 26 cm
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Hawaii, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Tonga
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 680 lít nước (180 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Mặt Khỉ – Naso Tang

Liên hệ