Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Hiền Lành
Màu sắc
Hồng, Cam, Vàng
Chế độ ăn Ăn Thịt
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 29 cm
Khu vực phân bố (Origin) Đại Tây Dương,Thái Bình Dương,..
Họ (Family) Serranidae
Kích thước bể tối thiểu 270 lít nước (70 gallon)

Chính sách khách hàng