Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Hiền Lành
Màu sắc
Xanh, Vàng, Trắng
Chế độ ăn Ăn Thịt
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 18 cm
Khu vực phân bố (Origin) Châu Phi, Fiji, Indonesia, Quần đảo Solomon, Sri Lanka
Họ (Family) Gobiidae
Kích thước bể tối thiểu 120 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Bống Đầu Vàng – Sleeper Gold Head Goby

Liên hệ