Giới thiệu sản phẩm

Mô tả : Bio-pellet Continuum là một loại vật liệu khử sinh học giúp cung cấp nguồn năng lượng và thức ăn dồi dào cho hệ thống vi sinh trong bể , tăng khả năng xử lý các chất hữu cơ dư thừa như nitrat (No3) và phosphat (Po4) .

Chính sách khách hàng

Vật Liệu Khử No3 Po4 – Bio Pellet Continuum ( Chiết 200ml~120g Sử Dụng Cho 1000L Nước )

750.000

Danh mục: