Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ -> Vừa
Tính Cách Hiền Lành
Màu sắc
Nâu, Trắng
Chế độ ăn Thực Vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 12 – 13 cm
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Indonesia,..
Họ (Family) Blenniidae
Kích thước bể tối thiểu 120 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Bống Ăn Rêu – Sailfin / Algae Blenny

Liên hệ