Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Vàng, Tím
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 26 cm
Khu vực phân bố (Origin) Kenya, Biển Đỏ
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 480 lít nước (125 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Tang Tím – Purple Tang

Liên hệ