Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Khó
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Đen, Xanh, Trắng, Vàng
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 39 – 40 cm
Khu vực phân bố (Origin) Africa, Maldives, Sri Lanka, Biển Đỏ
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 680 lít nước (180 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Chim Dù Biển Đỏ – Desjardin’s Sailfin Tang

Liên hệ