Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể cùng loài và hình dáng giống chúng )
Màu sắc
Nâu, Trắng, Đen
Chế độ ăn Ăn Thịt
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible) Có ( nhưng cần lưu ý thêm )
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 45 cm
Khu vực phân bố (Origin) Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương,..
Họ (Family) Scorpaenidae
Kích thước bể tối thiểu 190 lít nước (50 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Mao Tiên – Lionfish

Liên hệ