Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể cùng loài và hình dáng giống chúng )
Màu sắc
Vàng, Đen, Trắng
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 11 – 12 cm
Khu vực phân bố (Origin) Thái Bình Dương, Đông Dương, Australia,..
Họ (Family) Blenniidae
Kích thước bể tối thiểu 120 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Bống Sọc – Striped Blenny

Liên hệ