Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Vàng
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 25 – 26 cm
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Indonesia
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 680 lít nước (180 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Bê Vàng – Lemon Tang

Liên hệ