Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các loài Mó Dữ khác )
Màu sắc
Xanh, Cam, Đỏ, Đen, Trắng
Chế độ ăn Ăn Thịt
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible) Có ( cần chú ý thêm )
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 40 cm
Khu vực phân bố (Origin)
Fiji, Indonesia, Maldives, Quần đảo Solomon
Họ (Family) Labridae
Kích thước bể tối thiểu 480 lít nước (125 gallon)

Chính sách khách hàng

Mó Hề – Red Coris Wrasse

Liên hệ