Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Trung Bình
Tính Cách Bán tích cực , có tính lãnh thổ với các cá thể cùng loài ( Semi-aggressive )
Màu sắc Màu xanh da trời
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22-25 °C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 30cm (1′)
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Indonesia, Maldives
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 680 lít nước (180 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Nẻ Xanh ( Dory ) – Blue Tang

Liên hệ

Danh mục: ,