Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Cá Hề khác )
Màu sắc
Đen, Trắng, Vàng
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 15 – 16 cm
Khu vực phân bố (Origin) Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đông Nam Á,..
Họ (Family) Pomacentridae
Kích thước bể tối thiểu 114 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Khoang Cổ – Clarkii Clownfish

Liên hệ