Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Hiền Lành
Màu sắc
Xanh Lam, Xanh Lục
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 10 – 11 cm
Khu vực phân bố (Origin) Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Nam Thái Bình Dương,..
Họ (Family) Pomacentridae
Kích thước bể tối thiểu 114 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Thia Lá Mạ – Blue Green Chromis

Liên hệ