Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Khó
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Xanh lam, cam, vàng
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 38 – 39 cm
Khu vực phân bố (Origin) Fiji, Maldives, New Caledonia
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 950 lít nước (250 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Bá Tước – Clown Tang

Liên hệ