Giới thiệu sản phẩm

Combo cubic 40 Cơ Bản được thiết kế cho các bể cá cảnh và san hô chuyên dụng , giúp tối ưu hóa các yêu cầu về thiết bị tối thiểu cho một bể cá cơ bản . Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Chính sách khách hàng

Combo Hồ Cubic 40 Cơ Bản

4.925.000