Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Dễ
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các loài Cá Hề khác )
Màu sắc
Cam, Trắng, Đen, Nâu
Chế độ ăn Ăn Tạp
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 13 cm
Khu vực phân bố (Origin)
Thái Bình Dương,..
Họ (Family)
Pomacentridae
Kích thước bể tối thiểu 113 lít nước (30 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Hề Cà Chua – Tomato Clownfish

Liên hệ