Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm :

    • 03 lọ Sera NH4/NH3 Test Kit 15ml.
    • 1 ống nghiệm chia vạch.
    • Hướng dẫn sử dụng.
    • Hộp đựng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test Nh3/nh4 Sera

220.000