Giới thiệu sản phẩm

Thông số sản phẩm :

    • Đường kính mặt tròn : 10 cm
    • Độ dày mặt tròn : 0.8 cm
    • Chiều dài chân trụ : không có

Chính sách khách hàng

Đế Frag San Hô Tròn C10 – 10cm

19.000