Giới thiệu sản phẩm

Thông số sản phẩm :

    • Đường kính mặt tròn : 3 cm
    • Độ dày mặt tròn : 0.5 cm
    • Chiều dài chân trụ : 1.6 cm

Chính sách khách hàng

Đế Frag San Hô Tròn C3 – 3cm

7.000