Giới thiệu sản phẩm

    • Liều sử dụng 0,25g – 100L tuần 2 lần .
    • Châm trực tiếp vào vị trí bể lọc.

Chính sách khách hàng

Aquaclean Infinity 50gr

260.000