Giới thiệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng biodigest

Thể tích hồ Phạm vi hồ Liều dùng
120 đến 1.000 lít Tiêu Chuẩn 1 ống / 15 ngày
1.000 đến 10.000 lít Pro 1 ống / 15 ngày

Chính sách khách hàng

Vi Sinh Biodigest ( 1 ống )

35.000