Giới thiệu sản phẩm

Thông tin :

  • 1 lọ bé được Rin Aquarium chiết chứa 10 viên
  • Là sản phẩm kết hợp giữa vi sinh & thức ăn vi sinh
  • Kiểm soát ammonia, nitrite, nitrate và phosphate
  • Tăng đáng kể hiệu quả của skimmer
  • Làm trong nước
  • Giảm thiểu lắng cặn và mùn trong bể cá
  • Dễ dàng sử dụng

Chính sách khách hàng

Bacto Reef Ball Fauna – Thức Ăn Vi Sinh & Vi Sinh ( Chiết 10 viên )

75.000