Giới thiệu sản phẩm

Thông số sản phẩm :

    • Kích thước mặt vuông : 3x3cm
    • Độ dày mặt vuông : 0.5cm
    • Độ dày đế trụ : 0.5cm

Chính sách khách hàng

Đế Frag San Hô Vuông S3 – 3cm

7.500