Giới thiệu sản phẩm

Thông số sản phẩm :

    • Kích thước mặt vuông : 7x7cm
    • Độ dày mặt vuông : 0.7cm
    • Độ dày đế trụ : không có

Chính sách khách hàng

Đế Frag San Hô Vuông S7 – 7cm

15.000