Giới thiệu sản phẩm

    • Độ chính xác: 0.05 ppm
    • Kiểu test: Dung dịch
    • Số lần test : 75

Chính sách khách hàng

Redsea Kh/Alkalinity Pro Reef Test Kit – Bộ Đo Nồng Độ KH cho hồ cá biển

620.000