Giới thiệu sản phẩm

    • Infinity Bac là sản phẩm vi sinh dạng lỏng chuyên xử lý Nitơ, ứng dụng trong phòng ngừa và xử lý khí độc trong bể san hô, cá biển. Các vi khuẩn nitrat hóa bắt đầu quá trình nitrat hóa đạt hiệu quả tốt nhất, quá trình phá vỡ amoniac độc hại thành nitrat không độc hại.
    • Vi khuẩn cũng là một nguồn cung cấp tuyệt vời thực vật phù du – thức ăn quan trọng nhất của san hô.

Chính sách khách hàng

Infinity Bac

210.000