Giới thiệu sản phẩm

Thông số sản phẩm :

    • Đường kính  : 1.5 cm
    • Độ dày mặt tròn : 0.3 cm
    • Chiều dài chân trụ : 1.6cm

Chính sách khách hàng

Đế Frag San Hô Bát Giác O2 – 1.5cm

7.000