Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm:

    • 02 lọ Sera PO4 test 15ml.
    • 01 lọ thuốc thử.
    • Ống nghiệm chia vạch.
    • Hướng dẫn sử dụng.
    • Hộp đựng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test PO4 Sera

240.000