Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm

    • 2 lọ Sera Ca test 15ml số 1 và số 3.
    • 01 lọ thuốc thử số 2.
    • Ống nghiệm chia vạch.
    • Hướng dẫn sử dụng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test Canxi Sera

220.000