Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm

    • 5 lọ test Mg Sera có đánh số thứ tự từ 1 đến 5.
    • 01 ống nghiệm chia vạch;
    • Xi lanh chuyên dụng;
    • Hướng dẫn sử dụng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test Magie Sera

490.000