Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm :

    • 2 lọ Sera NO2 test 15ml.
    • 1 ống nghiệm chia vạch.
    • Hướng dẫn sử dụng.
    • Hộp đựng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test No2 Sera

175.000