Giới thiệu sản phẩm

Thông số sản phẩm :

    • Kích thước mặt vuông : 5x5cm
    • Độ dày mặt vuông : 0.4cm
    • Độ dày đế trụ : không có

Chính sách khách hàng

Đế Frag San Hô Vuông Bẻ Được – 5cm

10.000