Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm:

    • 3 lọ Test NO3 Sera 15 ml.
    • 1 ống nghiệm chia vạch.
    • Hướng dẫn sử dụng.
    • Hộp đựng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test NO3 Sera

205.000