Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm:

    • 1 lọ Sera kH Test 15ml.
    • 1 ống nghiệm chia vạch.
    • Hướng dẫn sử dụng.
    • Hộp đựng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test KH Sera

125.000