Giới thiệu sản phẩm

    • Độ chính xác: 20ppm
    • Kiểu test: Dung dịch
    • Số lần test : 100

Chính sách khách hàng

Redsea Magnesium Pro Reef Test Kit – Bộ Đo Chất Magie Cho Hồ Cá Biển

620.000