Giới thiệu sản phẩm

Lò bacter ball 3x8cm

Dùng để chứa bacter ball , giúp dễ dàng quan sát , lượng bacter ball trong quá trình sử dụng

Chính sách khách hàng

Lò bacter ball 3x8cm

75.000