CALCIUM, MAGNESIUM VÀ ALKALINITY TRONG HỒ CÁ CẢNH BIỂN

Bên cạnh độ mặn, yếu tố quan trọng nhất để có một hồ cá – san hô phát triển tốt là việc giữ được ổn định nồng độ 3 chất cơ bản: Calcium, Magnesium và Alkalinity.
Alkalinity: là bộ đệm pH, nói cách khác là khả năng chống lại sự thay đổi pH trong nước hồ của bạn. Nồng độ Alk thích hợp cho hồ nuôi san hô là từ 7-12 dKH, nhưng không nên biến động quá 1 dKH trong 1 ngày. Giữ Alk ổn định là yếu tố quan trọng quyết định tới sức khỏe và sự phát triển của san hô.

Để bổ sung Alk, bạn có thể dùng lò Canxi, dùng hóa chất bổ sung như baking soda (NaHCO3) hay washing soda (Na2CO3) hoặc Kalkwasser (Ca(OH)2)

Calcium: San hô sử dụng Calcium để tạo nên cấu trúc xương của chúng. Nước biển tự nhiên có nồng độ Ca khoảng 380-400ppm. Nồng độ Ca khuyến nghị trong hồ cá – san hô là từ 400-450 ppm, có thể lên tới 465ppm nếu bạn nuôi SPS và muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển của chúng.

Để bổ sung Canxi, bạn có thể dùng lò Canxi, dùng hóa chất bổ sung như CaCl2 hoặc Kalkwasser.

Magnesium: Nước biển tự nhiên và nước trong hồ san hô luôn ở trạng thái quá bão hòa CaCo3. Magnesium giúp ngăn cản sự kết tủa CaCO3. Mỗi khi CaCO3 bắt đầu kết tủa, Mg sẽ gắn kết vào bề mặt và cản trở quá trình này. Duy trì nồng độ Mg giúp bạn giữ Ca và Alk ở mức cao hơn. Nồng độ Mg khuyến nghị cho hồ san hô là 1250-1350ppm.

Để bổ sung Mg, bạn có thể dùng MgCl2, MgSO4 hoặc hóa chất bổ sung của các hãng như Foundation C của Redsea…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *