Giới thiệu sản phẩm

Rinano SE (Simple Edition) là dòng hồ cơ bản nhất thích hợp cho người mới chơi muốn tự thiết lập cho mình một bộ hồ nước mặn nuôi cá, san hô.

Chi phí đầu tư ban đầu thấp và có thể nâng cấp các thiết bị cần thiết trong tương lai cho phù hợp với nhu cầu người chơi : nuôi cá, san hô mềm (soft), rong, hoặc các dòng san hô khó như LPS/SPS.

Chính sách khách hàng

Hồ Rinano 60 SE

3.650.000