Giới thiệu sản phẩm

    • Độ chính xác: 0.125ppm /0.02ppm
    • Phạm vi:0 – 64ppm /  0 – 5ppm
    • Kiểu test: So sánh màu sắc
    • Số lần test : 100/100

Chính sách khách hàng

Redsea Algae Control Multi Test Kit – Bộ Đo Chất Kiểm Soát Rêu Tảo ( No3|Po4 )

1.200.000