Giới thiệu sản phẩm

Liều lượng sử dụng trung bình hàng ngày cho 100l nước ( tham khảo ):

    • Bể san hô hỗn hợp :2ml
    • SPS Frag : 2ml
    • SPS Dominant : 1-2ml
    • Dinh dưỡng ở mức rất thấp : 1-2ml
    • Bể nuôi nhiều cá : 3ml

Chính sách khách hàng

Redsea No3 Po4 – X 500ml

385.000