Giới thiệu sản phẩm

Cách sử dụng :

1ml /100l

Liều lượng sử dụng hàng ngày cho 100l nước ( tham khảo ) :

Loại bể :

    • San hô hỗn hợp : 0.3 ml
    • SPS Frag : 0.6ml
    • SPS Dominant : 0.4 ml
    • Dinh dưỡng ở mức rất thấp : 0.2 ml

Chính sách khách hàng

Redsea Trace Colors A ( IODINE+ ) 500ml – Tăng Màu Hồng Cho San Hô

360.000