Giới thiệu sản phẩm

Cách sử dụng :

    • Khi pha 1ml/ 100l nước sẽ tăng Alk trong bể lên 0.1dKH

Liều lượng sử dụng hàng ngày / 100l nước ( tham khảo ) :

Loại bể :

    • Bể san hô hỗn hợp : 9ml
    • SPS Frag : 18ml
    • SPS Dominant : 12ml
    • Dinh dưỡng ở mức rất thấp : 6ml

Chính sách khách hàng

Redsea KH/Alkalinity ( Foundation B ) 500ml – Bổ Sung KH Cho Bể Cá

360.000