Giới thiệu sản phẩm

Ca được tạo ra để duy trì tình trạng thiếu hụt và giảm đột ngột mức canxi. Do ở dạng dễ hấp thụ, nó đảm bảo dễ dàng nâng cao mức canxi trong bể cá. Hiệu quả của việc bổ sung Ca phụ thuộc vào mức KH thích hợp, do đó nên sử dụng các sản phẩm nâng cao độ cứng cacbonat (KH Plus hoặc KH Buffer).

Chính sách khách hàng

Infinity Foundation Calcium 1000ml – Bổ Sung Canxi Cho Hồ Cá

375.000